Ràfia Non Woven

Produïdes al formar una xarxa amb fibres unides per procediments mecànics, termals o químics, però sense ser teixits i sense que sigui necessari convertir les fibres en fil. Aquests materials tèxtils no es d’esfilagarsen; per això, són apreciats per a la confecció d'articles i accessoris de gran rendiment.

Personalitzables 100%, permeten reproduir qualsevol imatge amb alta definició. Adequades per a fer de la bossa de compra una eina de màrketing i publicitat econòmica.