Big Bags

Els FIBC (Flexible Intermediate Bulk Containers) comunament coneguts com Big-Bags, estan fabricats amb un teixit de diferents trames, format per "fils" de polipropilè.

Els Big Bags són la forma més popular disponible al mercat per a l'envasament de mercaderies a granel, així com per a la recollida de tot tipus de residus de la construcció, jardineria, indústria, etc.