Rafia/ PP woven

La ràfia es produeix a partir de fibres tèxtils sintètiques, principalment, de polipropilè (PP) trenat. El material de ràfia és reutilitzable en múltiples ocasions a causa de la resistència i durabilitat del material.