Bossa paper

La imatge ecològica que transmeten ha permès l'auge de nou de l'ús d'aquest tipus de material d'embalatge que disposa de bona resistència d'acord amb els grams de paper aplicats en la seva producció.