Bossa biodegradable compostable

Els plàstics biodegradables són plàstics que es poden descompondre en condicions que es donen a la natura, mitjançant l'acció enzimàtica de microorganismes com bacteris, fongs i algues, transformant-se en nutrients, diòxid de carboni, aigua i biomassa.

A més de ser biodegradables, són compostables, és a dir, es degrada biològicament produint diòxid de carboni, aigua, compostos inorgànics i biomassa a la mateixa velocitat que la resta de matèria orgànica que s'està compostant amb aquest, sense deixar residus tòxics visibles o distingibles.